Mobil 2

Nedfrysning av spermier - spermiefrys

Via GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala kan män även frysa spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Efter en genomförd utredning  och provtagning kan spermiefrys i fertilitetsbevarande syfte erbjudas.

Nedfrysning av spermier är en relativt enkel åtgärd. Spermaprov från mannen lämnas som prepareras på laboratoriet och fryses ned enligt rutin. Spermier håller normalt sett god kvalitet nedfrysta och kan förvaras så i många år.

Telefontider
Måndag - Fredag 
08:00 - 16:00

Rundelsgränd 3C, Uppsala
018-12 82 10
info@studentgyn.se