Mobil 2

Gynekolog

Alla våra gynekologer är specialistläkare och vi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär samt ger rådgivning vid infertilitet, tidiga graviditeter och upprepade missfall.

Provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar, gynekologiskt ultraljud samt utredning av avvikande cellprov ingår när detta behövs.

Preventivmedelsrådgivning kan erbjudas.

Alla besök till gynekolog, frånsett preventivmedelsrådgivning, kostar 260 kr och är frikortsgrundande.

Om du är under 20 år eller 80år kostar besöket 0 kr.

Preventivmedelsrådgivning är kostnadsfritt.

Telefontider
Måndag - Fredag 
08:00 - 16:00

Rundelsgränd 3C, Uppsala
018-12 82 10
info@studentgyn.se