Mobil 2

Fertilitetsutredning

Via GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala utför fertilitetsutredningar av par med oförklarad barnlöshet men också av kvinnor som önskar råd om framtida fertilitet.

Utredning av par

Utredningen innefattar bedömning av medicinsk bakgrundsinformation samt en allmän gynekologisk undersökning där även vaginalt ultraljud för bedömning av livmoder och äggstockar görs.

Om det behövs gör vi en extra undersökning och tittar på funktion och utseende på äggledarna. Lämpliga blodprovsanalyser utförs beroende på vad de gynekologiska undersökningarna visar.

När det är ett par som utreds görs även spermaprovsanalys på mannen. Baserat på resultatet av hela undersökningen ges rekommendationer om fortsatt möjlig behandling/åtgärd.

Utredning av kvinna för råd om framtida fertilitet

Utredningen går till på samma sätt som beskrivits ovan gällande paret, men endast kvinnan undersöks. Råd och rekommendationer inför framtiden ges baserat på resultatet av utredningen.

Telefontider
Måndag - Fredag 
08:00 - 16:00

Rundelsgränd 3C, Uppsala
018-12 82 10
info@studentgyn.se