Mobil 2

Om oss

Studentgyn är en privat preventivmedels- och gynekologmottagning. Mottagningen är öppen för kvinnor i alla åldrar, inte bara studenter. Vi erbjuder alltid korta väntetider och tar emot både dag- och kvällstid. Vi har samverkansavtal med landstinget vilket gör att samma patientavgifter som inom övrig landstingsfinansierad vård gäller. 

Våra barnmorskor ger preventivmedelsrådgivning, tar prov för diagnostik och behandling av könssjukdomar. Män är välkomna för klamydiatest.

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär samt ger rådgivning vid infertilitet, tidiga graviditeter och upprepade missfall. 

Avtal med Landstinget

Vi har avtal med Landstinget i Uppsala Län och frikort samt högkostnadsskydd gäller därmed.

Avbokning

Avbokning kan göras direkt via telefon, 018-12 82 10 eller via www.1177.se där det även går att skriva meddelanden.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gör att vi helst inte korresponderar via e-mail. För icke personrelaterade förfrågningar kan vi nås på info@studentgyn.se. Om du uteblir från ett besök utan att avboka senast ett dygn i förväg debiteras du 260 kr (patientavgiften) samt en administrativ avgift.

Rådgivning kring fertilitet och infertilitetsbehandling

Vid vår andra klinik på Kålsängsgränd 10D erbjuder vi rådgivning kring fertilitet samt infertilitetsutredningar och infertilitetsbehandlingar såsom IVF och insemination. Vi erbjuder även möjligheten att frysa ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte. Till oss är alla välkomna, både par och ensamstående, och ni kan söka er till oss oavsett var i landet ni bor. Ingen remiss behövs. Vi erbjuder Landstings- såväl som privatfinansierad vård.

Läs gärna mer på www.gynhalsanfertilitet.se eller ring oss direkt på
018-12 80 17 eller 076-184 85 85.
 

Våra medarbetare

Helena Åkerud 
Gynekolog, Medicinskt ledningsansvarig
Karina Varasteh
Gynekolog
Hans Siltberg 
Gynekolog
Eva Wiberg-Itzel 
Gynekolog
Ulf Högberg 
Gynekolog
Jesper Ekman 
Gynekolog
Birgitta Essen 
Gynekolog
Irina Genberg 
Gynekolog
Ivana Virijevic 
Gynekolog
Tord Naessén
Gynekolog
Rode Kottorp 
Barnmorska
Anna Pavlova 
Barnmorska
Linda Axebäck 
Barnmorska, Verksamhetschef
Malin Karlsson
Barnmorska
Maria Eriksson 
Undersköterska

Varmt välkommen till StudentGyn!

Telefontider
Måndag - Fredag 
08:00 - 16:00

Rundelsgränd 3C, Uppsala
018-12 82 10
info@studentgyn.se